Aanbiedingen

Er zijn nog geen producten in deze categorie.

Getoonde prijzen inclusief korting en BTW | Prijs en zetfouten voorbehouden | Getoonde afbeeldingen kunnen afwijken van de werkelijkheid en zijn altijd exclusief accessoires, tenzij anders vermeld.

(default) 12 queries took 0 ms
NrQueryErrorAffectedNum. rowsTook (ms)
1INSERT INTO `voordehoefsmit`.`nl_carts` (`session`, `shipping_method`, `payment_method`, `country`, `ip`, `modified`, `created`) VALUES ('3t47upoktf4gfit1s6redeob91', 'dhl4you', 'targetpay', 'nl', '54.92.174.251', '2018-03-24 14:34:40', '2018-03-24 14:34:40')110
2SELECT `Cart`.`id`, `Cart`.`session`, `Cart`.`customer_id`, `Cart`.`invoice_address_id`, `Cart`.`shipping_address_id`, `Cart`.`use_other_address`, `Cart`.`country`, `Cart`.`ip`, `Cart`.`data`, `Cart`.`contents`, `Cart`.`subtotal`, `Cart`.`quantity`, `Cart`.`discount`, `Cart`.`shipping`, `Cart`.`tax`, `Cart`.`discounts`, `Cart`.`total`, `Cart`.`shipping_method`, `Cart`.`payment_method`, `Cart`.`promocode`, `Cart`.`debt_account`, `Cart`.`debt_holder`, `Cart`.`comments`, `Cart`.`created`, `Cart`.`modified`, `InvoiceAddress`.`id`, `InvoiceAddress`.`customer_id`, `InvoiceAddress`.`address`, `InvoiceAddress`.`zipcode`, `InvoiceAddress`.`city`, `InvoiceAddress`.`province`, `InvoiceAddress`.`country_id`, `InvoiceAddress`.`role`, `InvoiceAddress`.`modified`, `InvoiceAddress`.`created`, `ShippingAddress`.`id`, `ShippingAddress`.`customer_id`, `ShippingAddress`.`address`, `ShippingAddress`.`zipcode`, `ShippingAddress`.`city`, `ShippingAddress`.`province`, `ShippingAddress`.`country_id`, `ShippingAddress`.`role`, `ShippingAddress`.`modified`, `ShippingAddress`.`created`, `Customer`.`id`, `Customer`.`type`, `Customer`.`gender`, `Customer`.`firstname`, `Customer`.`lastname`, `Customer`.`email`, `Customer`.`phone`, `Customer`.`company`, `Customer`.`activation`, `Customer`.`info`, `Customer`.`customer_card`, `Customer`.`last_login`, `Customer`.`created`, `Customer`.`modified` FROM `voordehoefsmit`.`nl_carts` AS `Cart` LEFT JOIN `voordehoefsmit`.`nl_addresses` AS `InvoiceAddress` ON (`Cart`.`invoice_address_id` = `InvoiceAddress`.`id`) LEFT JOIN `voordehoefsmit`.`nl_addresses` AS `ShippingAddress` ON (`Cart`.`shipping_address_id` = `ShippingAddress`.`id`) LEFT JOIN `voordehoefsmit`.`nl_customers` AS `Customer` ON (`Cart`.`customer_id` = `Customer`.`id`) WHERE `Cart`.`id` = 393332 LIMIT 1110
3SELECT `LineItem`.`id`, `LineItem`.`cart_id`, `LineItem`.`price_id`, `LineItem`.`price`, `LineItem`.`discount`, `LineItem`.`quantity`, `LineItem`.`subtotal`, `LineItem`.`tax`, `LineItem`.`data`, `LineItem`.`freeshipping` FROM `voordehoefsmit`.`nl_line_items` AS `LineItem` WHERE `LineItem`.`cart_id` = (393332) 000
4SELECT `Cart`.`id`, `Cart`.`session`, `Cart`.`customer_id`, `Cart`.`invoice_address_id`, `Cart`.`shipping_address_id`, `Cart`.`use_other_address`, `Cart`.`country`, `Cart`.`ip`, `Cart`.`data`, `Cart`.`contents`, `Cart`.`subtotal`, `Cart`.`quantity`, `Cart`.`discount`, `Cart`.`shipping`, `Cart`.`tax`, `Cart`.`discounts`, `Cart`.`total`, `Cart`.`shipping_method`, `Cart`.`payment_method`, `Cart`.`promocode`, `Cart`.`debt_account`, `Cart`.`debt_holder`, `Cart`.`comments`, `Cart`.`created`, `Cart`.`modified`, `InvoiceAddress`.`id`, `InvoiceAddress`.`customer_id`, `InvoiceAddress`.`address`, `InvoiceAddress`.`zipcode`, `InvoiceAddress`.`city`, `InvoiceAddress`.`province`, `InvoiceAddress`.`country_id`, `InvoiceAddress`.`role`, `InvoiceAddress`.`modified`, `InvoiceAddress`.`created`, `ShippingAddress`.`id`, `ShippingAddress`.`customer_id`, `ShippingAddress`.`address`, `ShippingAddress`.`zipcode`, `ShippingAddress`.`city`, `ShippingAddress`.`province`, `ShippingAddress`.`country_id`, `ShippingAddress`.`role`, `ShippingAddress`.`modified`, `ShippingAddress`.`created`, `Customer`.`id`, `Customer`.`type`, `Customer`.`gender`, `Customer`.`firstname`, `Customer`.`lastname`, `Customer`.`email`, `Customer`.`phone`, `Customer`.`company`, `Customer`.`activation`, `Customer`.`info`, `Customer`.`customer_card`, `Customer`.`last_login`, `Customer`.`created`, `Customer`.`modified` FROM `voordehoefsmit`.`nl_carts` AS `Cart` LEFT JOIN `voordehoefsmit`.`nl_addresses` AS `InvoiceAddress` ON (`Cart`.`invoice_address_id` = `InvoiceAddress`.`id`) LEFT JOIN `voordehoefsmit`.`nl_addresses` AS `ShippingAddress` ON (`Cart`.`shipping_address_id` = `ShippingAddress`.`id`) LEFT JOIN `voordehoefsmit`.`nl_customers` AS `Customer` ON (`Cart`.`customer_id` = `Customer`.`id`) WHERE `Cart`.`id` = 393332 LIMIT 1110
5SELECT `LineItem`.`id`, `LineItem`.`cart_id`, `LineItem`.`price_id`, `LineItem`.`price`, `LineItem`.`discount`, `LineItem`.`quantity`, `LineItem`.`subtotal`, `LineItem`.`tax`, `LineItem`.`data`, `LineItem`.`freeshipping` FROM `voordehoefsmit`.`nl_line_items` AS `LineItem` WHERE `LineItem`.`cart_id` = (393332) 000
6SELECT `Region`.`id`, `Region`.`alias` FROM `voordehoefsmit`.`nl_regions` AS `Region` WHERE `Region`.`block_count` > 0550
7SELECT `Block`.`id`, `Block`.`region_id`, `Block`.`title`, `Block`.`alias`, `Block`.`body`, `Block`.`show_title`, `Block`.`class`, `Block`.`status`, `Block`.`weight`, `Block`.`element`, `Block`.`visibility_roles`, `Block`.`visibility_paths`, `Block`.`visibility_php`, `Block`.`params`, `Block`.`cache`, `Block`.`updated`, `Block`.`created` FROM `voordehoefsmit`.`nl_blocks` AS `Block` WHERE `Block`.`status` = '1' AND `Block`.`region_id` = 1 AND ((((`Block`.`visibility_roles` = '') OR (`Block`.`visibility_roles` LIKE '%\"3\"%'))) AND (((`Block`.`visibility_paths` = '') OR (`Block`.`visibility_paths` LIKE '%\"aanbiedingen\"%') OR (`Block`.`visibility_paths` LIKE '%\"aanbiedingen/*\"%') OR (((`Block`.`visibility_paths` LIKE '%\"-%') AND (`Block`.`visibility_paths` NOT LIKE '%\"-aanbiedingen\"%') AND (`Block`.`visibility_paths` NOT LIKE '%\"-aanbiedingen/*\"%')))))) ORDER BY `Block`.`weight` asc220
8SELECT `Block`.`id`, `Block`.`region_id`, `Block`.`title`, `Block`.`alias`, `Block`.`body`, `Block`.`show_title`, `Block`.`class`, `Block`.`status`, `Block`.`weight`, `Block`.`element`, `Block`.`visibility_roles`, `Block`.`visibility_paths`, `Block`.`visibility_php`, `Block`.`params`, `Block`.`cache`, `Block`.`updated`, `Block`.`created` FROM `voordehoefsmit`.`nl_blocks` AS `Block` WHERE `Block`.`status` = '1' AND `Block`.`region_id` = 4 AND ((((`Block`.`visibility_roles` = '') OR (`Block`.`visibility_roles` LIKE '%\"3\"%'))) AND (((`Block`.`visibility_paths` = '') OR (`Block`.`visibility_paths` LIKE '%\"aanbiedingen\"%') OR (`Block`.`visibility_paths` LIKE '%\"aanbiedingen/*\"%') OR (((`Block`.`visibility_paths` LIKE '%\"-%') AND (`Block`.`visibility_paths` NOT LIKE '%\"-aanbiedingen\"%') AND (`Block`.`visibility_paths` NOT LIKE '%\"-aanbiedingen/*\"%')))))) ORDER BY `Block`.`weight` asc110
9SELECT `Block`.`id`, `Block`.`region_id`, `Block`.`title`, `Block`.`alias`, `Block`.`body`, `Block`.`show_title`, `Block`.`class`, `Block`.`status`, `Block`.`weight`, `Block`.`element`, `Block`.`visibility_roles`, `Block`.`visibility_paths`, `Block`.`visibility_php`, `Block`.`params`, `Block`.`cache`, `Block`.`updated`, `Block`.`created` FROM `voordehoefsmit`.`nl_blocks` AS `Block` WHERE `Block`.`status` = '1' AND `Block`.`region_id` = 5 AND ((((`Block`.`visibility_roles` = '') OR (`Block`.`visibility_roles` LIKE '%\"3\"%'))) AND (((`Block`.`visibility_paths` = '') OR (`Block`.`visibility_paths` LIKE '%\"aanbiedingen\"%') OR (`Block`.`visibility_paths` LIKE '%\"aanbiedingen/*\"%') OR (((`Block`.`visibility_paths` LIKE '%\"-%') AND (`Block`.`visibility_paths` NOT LIKE '%\"-aanbiedingen\"%') AND (`Block`.`visibility_paths` NOT LIKE '%\"-aanbiedingen/*\"%')))))) ORDER BY `Block`.`weight` asc220
10SELECT `Block`.`id`, `Block`.`region_id`, `Block`.`title`, `Block`.`alias`, `Block`.`body`, `Block`.`show_title`, `Block`.`class`, `Block`.`status`, `Block`.`weight`, `Block`.`element`, `Block`.`visibility_roles`, `Block`.`visibility_paths`, `Block`.`visibility_php`, `Block`.`params`, `Block`.`cache`, `Block`.`updated`, `Block`.`created` FROM `voordehoefsmit`.`nl_blocks` AS `Block` WHERE `Block`.`status` = '1' AND `Block`.`region_id` = 6 AND ((((`Block`.`visibility_roles` = '') OR (`Block`.`visibility_roles` LIKE '%\"3\"%'))) AND (((`Block`.`visibility_paths` = '') OR (`Block`.`visibility_paths` LIKE '%\"aanbiedingen\"%') OR (`Block`.`visibility_paths` LIKE '%\"aanbiedingen/*\"%') OR (((`Block`.`visibility_paths` LIKE '%\"-%') AND (`Block`.`visibility_paths` NOT LIKE '%\"-aanbiedingen\"%') AND (`Block`.`visibility_paths` NOT LIKE '%\"-aanbiedingen/*\"%')))))) ORDER BY `Block`.`weight` asc110
11SELECT `Block`.`id`, `Block`.`region_id`, `Block`.`title`, `Block`.`alias`, `Block`.`body`, `Block`.`show_title`, `Block`.`class`, `Block`.`status`, `Block`.`weight`, `Block`.`element`, `Block`.`visibility_roles`, `Block`.`visibility_paths`, `Block`.`visibility_php`, `Block`.`params`, `Block`.`cache`, `Block`.`updated`, `Block`.`created` FROM `voordehoefsmit`.`nl_blocks` AS `Block` WHERE `Block`.`status` = '1' AND `Block`.`region_id` = 7 AND ((((`Block`.`visibility_roles` = '') OR (`Block`.`visibility_roles` LIKE '%\"3\"%'))) AND (((`Block`.`visibility_paths` = '') OR (`Block`.`visibility_paths` LIKE '%\"aanbiedingen\"%') OR (`Block`.`visibility_paths` LIKE '%\"aanbiedingen/*\"%') OR (((`Block`.`visibility_paths` LIKE '%\"-%') AND (`Block`.`visibility_paths` NOT LIKE '%\"-aanbiedingen\"%') AND (`Block`.`visibility_paths` NOT LIKE '%\"-aanbiedingen/*\"%')))))) ORDER BY `Block`.`weight` asc220
12SELECT `Menu`.`id`, `Menu`.`title`, `Menu`.`alias`, `Menu`.`description`, `Menu`.`status`, `Menu`.`weight`, `Menu`.`link_count`, `Menu`.`params`, `Menu`.`updated`, `Menu`.`created` FROM `voordehoefsmit`.`nl_menus` AS `Menu` WHERE `alias` != 'admin' AND `Menu`.`status` = '1'550
(global) 3 queries took 3 ms
NrQueryErrorAffectedNum. rowsTook (ms)
1SELECT `Language`.`id`, `Language`.`code`, `Language`.`name`, `Language`.`alias`, `Language`.`native`, `Language`.`direction`, `Language`.`weight`, `Language`.`icon`, `Language`.`status`, `Language`.`ordering` FROM `voordehoefsmit`.`global_languages` AS `Language` WHERE `status` = 1 ORDER BY `ordering` ASC330
2SELECT `Product`.`id`, `Product`.`name`, `Product`.`slug`, `Product`.`summary`, `Product`.`description`, `Product`.`extra`, `Product`.`published`, `Product`.`edit_status`, `Product`.`featured`, `Product`.`variations`, `Product`.`options`, `Product`.`tax_class`, `Product`.`sku`, `Product`.`date`, `Product`.`old_id`, `Product`.`supplier_id`, `Product`.`supplier`, `Product`.`meta_description`, `Product`.`main_category`, `Product`.`backorder`, `Product`.`created`, `Product`.`modified`, (`I18n__nameTranslation`.`content`) AS `Product__i18n_nameTranslation`, (`I18n__summaryTranslation`.`content`) AS `Product__i18n_summaryTranslation`, (`I18n__descriptionTranslation`.`content`) AS `Product__i18n_descriptionTranslation`, (`I18n__slugTranslation`.`content`) AS `Product__i18n_slugTranslation` FROM `voordehoefsmit`.`global_products` AS `Product` INNER JOIN `voordehoefsmit`.`global_product_i18ns` AS `I18n__nameTranslation` ON (`Product`.`id` = `I18n__nameTranslation`.`foreign_key` AND `I18n__nameTranslation`.`model` = 'Product' AND `I18n__nameTranslation`.`field` = 'name' AND `I18n__nameTranslation`.`locale` = 'dut') INNER JOIN `voordehoefsmit`.`global_product_i18ns` AS `I18n__summaryTranslation` ON (`Product`.`id` = `I18n__summaryTranslation`.`foreign_key` AND `I18n__summaryTranslation`.`model` = 'Product' AND `I18n__summaryTranslation`.`field` = 'summary' AND `I18n__summaryTranslation`.`locale` = 'dut') INNER JOIN `voordehoefsmit`.`global_product_i18ns` AS `I18n__descriptionTranslation` ON (`Product`.`id` = `I18n__descriptionTranslation`.`foreign_key` AND `I18n__descriptionTranslation`.`model` = 'Product' AND `I18n__descriptionTranslation`.`field` = 'description' AND `I18n__descriptionTranslation`.`locale` = 'dut') INNER JOIN `voordehoefsmit`.`global_product_i18ns` AS `I18n__slugTranslation` ON (`Product`.`id` = `I18n__slugTranslation`.`foreign_key` AND `I18n__slugTranslation`.`model` = 'Product' AND `I18n__slugTranslation`.`field` = 'slug' AND `I18n__slugTranslation`.`locale` = 'dut') WHERE `Product`.`published` = 'on' AND `Product`.`id` in (SELECT `Price`.`product_id` FROM `voordehoefsmit`.`global_prices` AS Price WHERE `Product`.`id` = `Price`.`product_id` AND `Price`.`sale` = 'on') ORDER BY (RAND(12)) ASC LIMIT 36002
3SELECT COUNT(DISTINCT(`Product`.`id`)) AS count FROM `voordehoefsmit`.`global_products` AS `Product` INNER JOIN `voordehoefsmit`.`global_product_i18ns` AS `ProductI18n` ON (`Product`.`id` = `ProductI18n`.`foreign_key` AND `ProductI18n`.`model` = 'Product' AND `ProductI18n`.`locale` = 'dut') WHERE `Product`.`published` = 'on' AND `Product`.`id` in (SELECT `Price`.`product_id` FROM `voordehoefsmit`.`global_prices` AS Price WHERE `Product`.`id` = `Price`.`product_id` AND `Price`.`sale` = 'on')111